Fotoalbum

Alf Salomonsson, Artur Eriksson och Alvar Olsson vid ett vägbygge.

Ture och Evald Salomonsson lossar timmer på Alan.

Flottning i Gimån. Från vänster Verner Nilsson, Bror Lindqvist, Henning Håkansson, Ove Arvidsson och Egon Salomonsson.

Alf Salomonsson

Evald Salomonsson