Fotoalbum

Gunnar Jönsson och Fridolf Eriksson

Astor Arvidsson, Manfred Nylander, Iris Larsson (Perman), Einar Ahlander och Fridolf Eriksson

Sonja Salomonsson, Maj-Britt Salomonsson, Vanja Salomonsson, Iris Larsson och Evy Sjödin. Bakom syns Einar Ahlander