Albackens skola

Elever födda 1901 Bakre raden: ?, ?, ?, ?, Ivan Svensson, Ture Salomonsson och Edling Ahlander Främre raden: Signe Lindahl, Hulda Karlsson, Adina Ahlander, Stina Westin och Tora Eriksson

Elever födda i början på 1900-talet

Elever födda kring 1940 Sittande längst fram: Vera Flodin, Berit Eriksson och Monica Dellhed. Sittande bakom dessa: Vivianne Larsson, Inga-Maj Ahlander, Anna Pettersson (bakom Vivianne), Bo Flodin, Harry Olofsson, Ove Lindqvist, Gösta Lindgren (framför Ove), Fritz-Erik Häggström, Folke Lundell och Jan Olson (framför Folke). Bakersta raden: Judith Pettersson, Ulla Eriksson, Maj Eriksson, Ingegerd Hansson, Läraren? Bengt Rosén, Stig Modin och Bengt Svenson

Elever födda 1930-31 Bakre raden: Karl Johan Larsson, Bo Olsson, Sune Salomonsson, Sven-Ove Kölegård, Åke Karlsson och Ivan Lövgren Mellan raden: Lisbeth Nilsson, Anna Nylander, Ketty Salomonsson, Birgitta Häggman, Karin Barcheus och Barbro Staaf Nedre raden: Ove Arvidsson, Sture Jonsson och Elving Lövgren

Elever födda 1943 Bakre raden: Torsten Salomonsson, Örjan Forslund, Roger Adamsson, Rolf Grahn och Rolf Jonsson Nedre raden: Lena Jonsson, Berit Ljungberg, Ritva Lindqvist, Ann-Marie Lindholm, Eva Edberg och Anita Andersson

Elever födda 56-57 klass 3-4. Bakre raden: Bertil Jonsson, Nils-Erik Nilsson, Marku Kojstinen, Märit Eriksson, Sonja Nordstrand, Marianne Owén, Marita Westlin, Roger Stenberg, Reino Rennerhag. Främre raden: Bengt Persson, Sven-Olof Gustavsson, Gunnar Larsson, Elisabeth Wiklund, Ulla-Britt Barchéus, Pia Bjöörn, Ann-Kristin Thorin, Sylvia Jonsson.

Skolkökselever födda 1917-1919 Bakre raden: Astrid Lindqvist, Tora Wiklund(Karlsson), Klara Nordling(Häggström) och Tora Eriksson(Häggström). Främre raden: Edit Edström(Sundin), Inger Forslund, Anna Häggström(Larsson), Ira Ahlander(Mellgren), Agnes Norrman, Thorén, Vera Flodin och Elinda Lindqvist(Magnusson).

Klass 5-6, vårterminen 1952. Kortet är taget av deras lärare, Kjell Edberg.

Skolavslutning 1956 Albacken: Fröken Dagmar Strömbergs sista skolavslutning med bl.a Eva Lindahl och Christin Flodin.

Skolavslutning 1956: Eva Lindahl, Christin Flodin, Lena Wiklund, Aila Jonsson, Inger Eriksson o Sickan Carlin längst fram