Fotoalbum

Ingerborg Jönsson (Olsdotter) 1815-1886. Mamma till bl.a. syskonen Eriksson på följande bilder.

Jöns Eriksson Tillander född 1841 Till USA 1892

Jonas Eriksson 1856-1927

Anna Eriksson 1860-1899. Gift med Jonas Eriksson. Dotter till Gustaf Mellgren

Per Eriksson 1847-1941

Kristina Eriksson 1857-1940. Gift med Per Eriksson. Dotter till Olof och Ingrid Märta Magnusson

Sven Eriksson 1851-1920

Mikael Erikson 1858-1926

Mikael och Brita-Märta 1854-1905 Eriksson. Brita-Märta dotter till Gustaf och Anna Märta Mellgren

Anna Katarina Salomonsson (Eriksson) 1849-1900. Syster till föregående bröder, gift med Anders Salomonsson

Anders Salomonsson 1857-1898. Bror till Nils, Salomon och Erik.

Anders och Anna-Katarina Salomonsson

Nils Salomonsson 1850-1912 med hustru Ingeborg Märta född Ersdotter 1845-1915, syster till föregående syskon Eriksson. Till USA 1889.

Salomon och Kristina Salomonsson (Kristina dotter till Gustaf Mellgren). Båda födda 1862. Till USA 1888

Erik Salomonsson 1859-1934

Gustaf Mellgren med fru Anna Märta född Ersdotter (första nybyggarna på Gustavsnäs). Till USA

Olov Magnusson 1830-1905

Ingrid Märta Magnusson 1831-1913 född Nilsdotter, gift med Olov Magnusson

Nils Nilsson Sjödin född 1836. Till USA 1880

Nils Sjödins fru Lena Märta Magnusdotter född 1838 (syster till bl.a. Magnus, Olov och Nils Magnusson)

Magnus Magnusson Ahlander 1836-1903 med fru Anna Katarina född Jonsdotter 1835-1899 med sönerna Magnus och Jonas

Nils Magnusson Strandel 1828-1918 med fru Justina född Nilsdotter 1833-1886

Jöns Andersson 1801-1865

Erik Jönsson 1829-1866. Son till Jöns Andersson och Brita Eriksdotter

Per Jönsson 1823-1912

Brita Greta Jönsdotter 1824-1887. Gift med Per Jönsson.

Jonas Eriksson 1855-1902

Ingeborg Märta Jonsdotter 1847-1928. Gift med Jonas Eriksson

Erik Olof Hoflander 1864-1948

Brita Margareta Nilsdotter 1871-1954. Gift med Erik-Olov Hoflander

Anders Emil Salomonsson 1878-1937. Son till Anders och Anna Katarina.

Olava Salomonson 1874-1959 Gift med Anders Emil (dotter till Olof och Ingrid Märta Magnusson)

Alexander Salomonsson 1880-1919.

Gotfrid Salomonsson 1891-1953. Till USA 1909.

Andrietta Salomonsson 1889-1953. Till USA.

Arvid Salomonsson 1886-1914. Till USA 1902.

Arvid och Emma Salomonsson

Arvid 1888-1960 och Hilma (född Hansdotter) 1885-1966 Eriksson

?, ?, Anders Emil Salomonsson och Gustav Emil Eriksson 1878-1956.

Erik Jonsson född 1883

Amanda Ahlander 1880-1952 (Dotter till Jonas Eriksson) Gift med Magnus Ahlander

Magnus Ahlander 1874-1943

Magnus Olsson 1877-1947 (son till Olof och Ingrid Märta Magnusson)

Maria Olsson (Häggström). Gift med Magnus Olsson

Nils Olsson 1868-1942 (son till Olof och Ingrid Märta Magnusson)

Algot Salomonsson 1900-1973

Ture Salomonsson 1901-1978

Erik Jonsson och Gotfrid Salomonsson

Gunnar Jönsson född 1898

Ingeborg (Nilsson) 1881-1941 och Helmer 1876-1941 Jönsson

Lina (Håkansdotter) 1867-1954 och Magnus Nilsson 1877-1956

Karl Fanqvist, Fridolf Eriksson, Gösta Jönsson, Einar Ahlander och Harald Eriksson

Andor Hoflander, ?, Jöns Hoflander, Gunhild Hoflander, Johan Karlsson, Edit Hoflander (framför Johan), Stina Flodin samt sittande Valfrid Nilsson

Andor Hoflander, Edling Ahlander, Algot Eriksson, Verner Larsson och Evald Salomonsson

Agda Jonsson, Hulda Eriksson, Kristina Eriksson, Amanda Ahlander, Ester Jonsson med Hendor, Lina Nilsson, Elvira Eriksson, Brita Hoflander. Barnen från vänster: Tora Norrman, Jard Eriksson, Tore Jonsson, Valter Nilsson, Geijer Jonsson. Sittande på bron: Leontina Nilsson, Gunhild Salomonsson (Hoflander) samt Ellen Arnung (Eriksson)

Bröderna Nils-Erik Eriksson och Jöns Sivertsson (skomakar Jöns)

Magnus, Amanda, Edling och Tora Ahlander

Gretel Rodling (Ahlander), Margot Olsson (Salomonsson), Maj-Britt Salomonsson (Ahlander) och Evy Sjödin (Salomonsson)

Maj-Britt Salomonsson (Ahlander), Karin Hansson, Evy Sjödin (Salomonsson) och sittande Marianne Lindberg (Salomonsson)

Evy, Sune, Marianne och Egon Salomonsson. Bilen tillhör Allan Arvidsson.

Dagmar Strömberg (lärarinna i Albacken) 60 år. Övre raden: Maj-Britt Salomonsson, Gretel Rodling, Ketty Nilsson, Evy Sjödin, Hillevi Eriksson, Klara Nordling, Britta Jonsson, Linnea Grahn, Axelia Häggström. Främre raden: Tina Nilsson, Gunhild Salomonsson, Ellen Eriksson, Birgitt Olofsson, Dagmar Strömberg, Elise Persson och Tora Ahlander

Hulda Fanqvist 60 år. Övre raden: Tina Nilsson, Linnea Grahn, Gurli Ahlberg, Maj-Britt Salomonsson och Greta Lindholm. Undre raden: Gudrun Olsson, Hulda Fanqvist och Ally Forslund

Siri Littzell 1906-1989

Hulda Nilsson (Norlander) född 1885

Gunhild Salomonsson (Hoflander) 1900-1964 med barnbarnen Maria Lindberg, Sture Salomonsson och Kenneth Lindberg

Ture och Gunhild Salomonsson

Einar Ahlander 1904-1987

Maj-Britt och Egon Salomonsson. Marianne, Birger och Kenneth Lindberg

Ingrid Larsson (Olsson) 1871-1968

Vilma Hansson (Larsson) Dotter till Ingrid och Olov Larsson

Hulda (Jönsson) 1880-1930 och Gustav-Emil Eriksson 1878-1956. Gustav-Emil son till Jonas och Anna-Katarina Eriksson.

Hilding, Gerda, Elvira och sittande Ernst Eriksson. Hilding och Ernst söner till Jonas och Anna-Katarina Eriksson

Jonamia (Eriksson) och Olle Nilsson med tre av sina barn. Jonamia dotter till Jonas och Anna-Katarina Eriksson. Till USA 1903.

Jonas 1880-1945 och Anna-Brita (Lundin) 1878-1944 Ahlander. Med barnen Adina, Adela och Arnold.

Eric-Olof Mellgren. Son till Gustaf och Anna-Märta Mellgren. Till USA

Johan Petter Tillander 1872-1953. Son till Jöns Tillander. Till USA 1892

Anna Olsson. Mamma till Axelia Häggström

Ingrid Nilsson (Jonsdotter) 1868-1947. Gift med Nils Nilsson. Dotter till Jonas Nilsson och Justina Jönsdotter

Jonas Nilsson 1840 - 1911 och Justina Jönsdotter 1833 - 1897

Magnus Lindahl 1863-1952.

Våleng

Tilda Våleng

Övre raden Fru Engström, Johan Carlsson, ?, Erik Karlsson, Amanda Ahlander och Bertil Engström. Undre raden Gunnar Salomonsson, Tora Ahlander, Viktor Salomonsson och Edvin Eriksson

Flickor på skolutflykt. Stående Aivy Göransson. Sittande Evy Salomonsson, Ruth Eriksson, Gerd Karlsson och Hjördis Lindgren

Undre raden: Amanda Ahlander, Mina Freij, Verner Larsson, Ivan Svensson, Ernst Svensson, ?, ?, Hilding Eriksson, Ottilia Larsson, Algot Eriksson och Einar Ahlander

Valförrättning i Albacken med från vänster: Johan Karlsson, Verner Larsson, Evald Salomonsson, Otto Magnusson och Harald Eriksson.

Här är några personer från förr utan inbördes släkt- eller födelseordning